REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy administrator

IT

DUIT_04_S1_21
główny specjalista wsparcia

zwrot środków europejskich

BDP_09_S1_20
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_08_S1_20
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_06_S4_20
dyrektor działu

krajowy punkt kontaktowy

BWM_01_S1_20
dyrektor biura

biuro finansów i księgowości

BFK_01_S1_20
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_07_S1_20
ekspert wsparcia

kierownik projektów wewnętrznych

BSR_16_S1_20
ekspert wsparcia

strategia

BSR_17_S1_20
starszy specjalista operacyjny

projekty grantowe

DIBR_08_S1_20