REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_03_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

biuro strategii i rozwoju

BSR_11_S1_20
ekspert operacyjny

inwestycje kapitałowe

DIBR_05_S2_20
młodszy specjalista operacyjny

rozliczanie umów beneficjentów

DRK_05_S9_20
radca prawny

nadzór korporacyjny

BDP_05_S1_20
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_03_S15_20
główny specjalista wsparcia

bezpieczeństwo informacji

DB_07_S1_20
kierownik projektu

nowoczesne systemy wentylacji

DRIM_23_S1_20
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_10_S1_20
ekspert wsparcia

strategia i rozwój

BSR_09_S1_20