REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_07_S1_20
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_03_S2_20
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S2_20
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowa projektów B+R

DRIM_24_S1_20
zastępca kierownika sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_09_S1_20
starszy specjalista operacyjny

analizy i ewaluacja

BSR_12_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

rozliczania projektów

DRK_08_S2_20
radca prawny

zastępstwo procesowe

BDP_06_S1_20
specjalista

kontrola projektów (EFRR – POIR/POPC)

DKP_07_S2_20
EU Policy Advisor

starszy specjalista programów europejskich

DWB_02_S1_20