REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

obsługa projektów

DOB_01_S2_21
radca prawny

obsługa prawna projektów i programów międzynarodowych

BDP_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_03_S1_21
dyrektor działu

administracja i zakupy

DAZ_01_S1_21
koordynator projektu II

programy i konkursy krajowe

BSR_02_S1_21
specjalista wsparcia

wsparcie w realizacji projektów B+R

DRIM_25_S1_20
główny specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_08_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (wyzwania globalne)

BWM_SWG_01_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (rozwój potencjału badawczego)

BWM_SRB_01_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (konkurencja przemysłowa)

BWM_SKP_01_S1_20