REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
radca prawny

ochrona danych osobowych i zarządzania zgodnością

BDP_06_S1_21
ekspert wsparcia

kierownik projektów wewnętrznych

BSR_11_S1_21
młodszy specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_06_S6_21
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_09_S1_21
starszy specjalista operacyjny

obsługa projektów

DOB_02_S2_21
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_02_S1_21
ekspert wsparcia

analityk biznesowy

BSR_08_S1_21
ekspert wsparcia

obsługa prawna

BDP_05_S1_21
zastępca dyrektora działu wsparcia

komunikacja i marketing strategiczny

DKMS_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

innowacje w programie ramowym Horyzont Europa

BWM_SRB_04_S1_21