REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
koordynator projektu

obszar elektroniki i IT

DKO_07_S1_19
starszy specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_02_S1_19
starszy specjalista

sprawozdawczość i monitoring

ZAK_01_S1_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_05_S1_19
koordynator projektu

obszar mechaniki i transportu

DKO_03_S1_19
starszy specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_03_S2_19
specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_02_S2_19