REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
koordynator projektu

obszar nauk chemicznych

DKO_02_S1_19
koordynator projektu

specjalizacja: obszar nauk chemicznych

DK0_01_S1_19
starszy/główny specjalista

bezpieczeństwo i higiena pracy

DZL_01_S1_19
starszy/główny specjalista

analityk w obszarze elektromobilności

DRIM_05_S1_19
kierownik sekcji zarządzania finansami w dziale kontrolingu

finanse publiczne

DKN_03_S1_18
specjalista

kontrola projektów z Udziałem Funduszy Kapitałowych

DKP_04_S2_18
specjalista

kontrola projektów

DKP_03_S5_18
główny specjalista

kontrola projektów EFRR

DKP_02_S1_18
starszy specjalista

zamówienia publiczne

DAG_05_S1_18
starszy specjalista

opiekun funduszy VC - beneficjentów Programu BRIDge Alfa

DRIB_08_S1_18