REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_06_S1_20
ekspert wsparcia

analityk biznesowy

BSR_14_S1_20
audytor wewnętrzny

w sekcji audytu wewnętrznego

DAK_01_S1_20
starszy specjalista wsparcia

obsługa prawna programów

BDP_08_S1_20
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_04_S2_20
specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_05_S2_20
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_07_S1_20
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_03_S2_20
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S2_20
starszy specjalista operacyjny

obsługa finansowa projektów B+R

DRIM_24_S1_20