REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
zastępca kierownika sekcji

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_02_S1_20
junior PHP developer

młodszy programista

DUIT_11_S2_20
doradca strategiczny

odpady biodegradowalne, biogazownie i oczyszczalnie ścieków

DRIM_16_S1_20
doradca strategiczny

nowoczesne niskoemisyjne budownictwo modułowe

DRIM_13_S1_20
doradca strategiczny

systemy energetyczne i rynek energii

DRIM_12_S1_20
kierownik projektu

oczyszczanie ścieków

DRIM_11_S1_20
kierownik projektu

zaopatrzenie w wodę i studnie głębinowe

DRIM_10_S1_20
kierownik projektu

sieci energetyczne i magazynowanie energii

DRIM_08_S4_20
kierownik projektu

innowacyjne niskoemisyjne budownictwo modułowe

DRIM_06_S1_20
kierownik sekcji

innowacyjne zamówienia publiczne

DRIM_05_S1_20