REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

fundusze kapitałowe

DFK_01_S1_21
specjalista operacyjny

współpraca z ekspertami zewnętrznymi

DZE_01_S2_21
główny specjalista operacyjny

fundusze kapitałowe

DFK_01_S1_21
młodszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_03_S2_21
specjalista operacyjny

wsparcie kontroli projektów

DKP+_01_S1_21
koordynator projektu II

programy i konkursy krajowe

BSR_14_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

kontrola projektów

DKP_05_S1_21
młodszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_02_S9_21
główny specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_04_S2_21