REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert

obsługa finansowa projektów z wykorzystaniem środków EU

DRIM_20_S1_20
ekspert

systemy informatyczne i automatyka przemysłowa

DRIM_19_S1_20
główny specjalista

innowacyjne zamówienia publiczne

DRIM_18_S1_20
specjalista

kontrola projektów (EFS)

DKP_06_02_20
specjalista

kontrola projektów (EFRR – POIR/POPC)

DKP_05_01_20
starszy specjalista

kontrola projektów (EFRR – POIR/POPC)

DKP_04_01_20
starszy specjalista

kontrola projektów (EFRR – POIR/POIG)

DKP_03_01_20
doradca strategiczny

nowoczesne niskoemisyjne budownictwo modułowe

DRIM_13_S1_20
kierownik projektu

zaopatrzenie w wodę i studnie głębinowe

DRIM_10_S1_20
specjalista

rozliczanie umów beneficjentów

DRK_01_S2_20