REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_05_S1_21
specjalista

księgowy/a

DWFK_03_S1_21
kierownik sekcji

nadzór korporacyjny

BDP_11_S1_21
starszy specjalista wsparcia

zarządzanie i analiza procesowa

BSR_15_S1_S1
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_09_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

dział krajowego punktu kontaktowego (wyzwania globalne)

BWM_SWG_02_S1_21
główny specjalista/ekspert operacyjny

fundusze kapitałowe

DIZ_01_S1_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_04_S20_21
specjalista operacyjny

współpraca z ekspertami zewnętrznymi

DZE_01_S2_21
starszy specjalista operacyjny

"Przestrzeń kosmiczna" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_02_S1_21