REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
współpracownik

ds. kooperacji z ekspertami zewnętrznymi

DZE_02_S6_21
ekspert

ds. budownictwa

DRIM_06_S1_21
specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Europejska Rada ds. Innowacji" i "Europejskie Ekosystemy Innowacji" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKDH_05_S1_21
główny specjalista operacyjny

ds. koordynacji i finansowania sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

BWM_SKDH_04_S1_21
starszy specjalista operacyjny

obsługa projektów

DOB_05_S4_21
zastępca dyrektora działu

administracja i zakupy

DAZ_02_S1_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_06_S1_21
specjalista

ds. wsparcia IT

DUIT_24_S1_21
doradca strategiczny

obszar budownictwa ekologicznego

DRIM_05_S1_21