REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert operacyjny

zarządzanie portfelem projektów

DRIM_09_S2_21
młodszy specjalista/specjalista

kontrola projektów

DKP+_02_S2_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_09_S5_21
specjalista

ds. employer brandingu i rekrutacji

DHR_07_S1_21
starszy specjalista operacyjny

zarządzanie projektami - wsparcie realizacji projektu europejskiego

BWM_SRB_05_S1_21
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SWG_04_S1_21
starszy specjalista operacyjny

żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SWG_03_S1_21
Główny specjalista operacyjny

obsługa merytoryczno- finansowa projektów w ramach POPC

DRIM_07_S1_21
starszy specjalista operacyjny (fundusze VC)

obsługa projektów

DIZ_03_S1_21
zastępca dyrektora działu

krajowy punkt kontaktowy

BWM_DKPK_01_S1_21