REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_05_S1_21
specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_04_S1_21
starszy specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_02_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

rozliczanie projektów

DRK_01_S1_21
specjalista wsparcia

promocja

DPR_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S1_21
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_01_S1_21
główny specjalista wsparcia

rozliczanie projektów

BFK_01_S1_21
młodszy specjalista wsparcia

współpraca międzynarodowa

BWM_DKPK_01_S1_21