REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_09_S1_22
główny specjalista operacyjny

(fundusze kapitałowe)

DFK_01_S1_22
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_08_S2_22
główny specjalista operacyjny

ds. aspektów prawnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym

BWM_DKPK_SKDH_03_S1_22
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_03_S1_22
starszy programista

backend PHP developer

DUIT_03_S2_22
zastępca dyrektora działu

komunikacja i marketing strategiczny

DKMS_01_S1_22
Ekspert operacyjny

frontend developer

DSI_02_S1_22
młodszy specjalista

ds. wsparcia IT

DUIT_05_S1_22
starszy specjalista operacyjny

„Zdrowie” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_02_S1_22