REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_04_S2_21
starszy administrator

IT

DUIT_21_S1_21
radca prawny

nadzór właścicielski

BDP_09_S1_21
radca prawny

obsługa prawna programów i przedsięwzięć

BDP_08_S1_21
główny specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_01_S3_21
radca prawny

ochrona danych osobowych i zarządzania zgodnością

BDP_06_S1_21
ekspert wsparcia

kierownik projektów wewnętrznych

BSR_11_S1_21
młodszy specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_06_S6_21
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_09_S1_21
starszy specjalista operacyjny

obsługa projektów

DOB_02_S2_21