REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

"Technologie cyfrowe" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Klimat, Energia, Mobilność" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SWG_01_S1_21
główny specjalista wsparcia

zwrot środków europejskich

BDP_10_S1_21
starszy specjalista operacyjny

obsługa projektów

DOB_04_S2_21
główny specjalista operacyjny

fundusze kapitałowe

DFK_01_S1_21
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_08_S1_21
młodszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_03_S2_21
frontend developer

programista

DUIT_23_S1_21
specjalista operacyjny

wsparcie kontroli projektów

DKP+_01_S1_21
koordynator projektu II

programy i konkursy krajowe

BSR_14_S1_21