REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_05_S1_21
współpracownik

ds. archiwizacji

DRK_01_W7_21
ekspert wsparcia

zwrot środków europejskich

BDP_04_S1_21
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_03_S1_21
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_02_S1_21
doradca strategiczny

gospodarka obiegu zamkniętego

DRIM_01_S1_21
koordynator projektu II

dotacje funduszowe

BSR_07_S1_21
specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_04_S1_21
starszy specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_03_S1_21