REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
kierownik sekcji

ds. procedur zgodności i nadzoru właścicielskiego

BDP_04_S1_20
zastępca kierownika sekcji

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_02_S1_20
główny specjalista

fundusze inwestycyjne

DIBR_02_S1_20
doradca strategiczny

odpady biodegradowalne, biogazownie i oczyszczalnie ścieków

DRIM_16_S1_20
doradca strategiczny

konstrukcje urządzeń dostarczania wody i wentylacji

DRIM_14_S1_20
doradca strategiczny

nowoczesne niskoemisyjne budownictwo modułowe

DRIM_13_S1_20
doradca strategiczny

systemy energetyczne i rynek energii

DRIM_12_S1_20
kierownik projektu

oczyszczanie ścieków

DRIM_11_S1_20
kierownik projektu

zaopatrzenie w wodę i studnie głębinowe

DRIM_10_S1_20
kierownik projektu

sieci energetyczne i magazynowanie energii

DRIM_08_S4_20