REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista

utrzymanie i rozwój systemów informatycznych

DSI_03_S1_19
starszy specjalista

organizacja prac zespołu przewodniczących paneli

DKO_06_S1_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_05_S1_19
główny specjalista

kontrola projektów z programu operacyjnego PO WER

DKP_01_S1_19
koordynator projektu

obszar elektroniki i IT

DKO_04_S1_19
koordynator projektu

obszar mechaniki i transportu

DKO_03_S1_19
starszy specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_03_S2_19
specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_02_S2_19
starszy specjalista

opiekun projektów grantowych w ramach programu BRIdge Alfa

DIBR_01_S1_19
specjalista

obsługa prawna programów EFS

DRK_01_S1.5_19