REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
frontend developer

starszy programista

DUIT_02_SC_21
specjalista wsparcia

wsparcie w realizacji projektów B+R

DRIM_25_S1_20
główny specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_08_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (wyzwania globalne)

BWM_SWG_01_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (rozwój potencjału badawczego)

BWM_SRB_01_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (konkurencja przemysłowa)

BWM_SKP_01_S1_20
zastępca kierownika sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_12_S1_20
młodszy specjalista operacyjny

rozliczanie umów beneficjentów

DRK_11_S11_20
radca prawny

obsługa prawna

BDP_10_S1_20
główny specjalista wsparcia

zwrot środków europejskich

BDP_09_S1_20