REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
ekspert wsparcia

architektura biznesowa

BSR_13_S1_20
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_04_S1_20
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_06_S1_20
specjalista operacyjny

obsługa projektów

DRK_07_S2_20
specjalista wsparcia

aplikant radcowski/adwokacki

DOP_05_S1_20
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_03_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

biuro strategii i rozwoju

BSR_11_S1_20
ekspert operacyjny

inwestycje kapitałowe

DIBR_05_S2_20
młodszy specjalista operacyjny

rozliczanie umów beneficjentów

DRK_05_S9_20
radca prawny

nadzór korporacyjny

BDP_05_S1_20