REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_10_S1_20
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S2_20
zastępca kierownika sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_09_S1_20
ekspert wsparcia

komunikacja i promocja

DPR_01_S1_20
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_06_S1_20
zastępca dyrektora działu operacyjnego

dział wyboru projektów

DWP_01_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

biuro strategii i rozwoju

BSR_11_S1_20
ekspert operacyjny

inwestycje kapitałowe

DIBR_05_S2_20
specjalista

kontrola projektów (EFRR – POIR/POPC)

DKP_07_S2_20
główny specjalista wsparcia

bezpieczeństwo informacji

DB_07_S1_20