REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
koordynator projektu II

programy i konkursy krajowe

BSR_14_S1_21
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_13_S1_21
ekspert wsparcia

innowacyjne zamówienia publiczne

DRIM_02_S1_21
koordynator projektu II

konkursy EFS

BSR_12_S1_21
starszy specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_06_S3_21
kierownik sekcji operacyjnej

kontrola projektów

DKP_05_S1_21
młodszy specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_02_S9_21
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_04_S3_21
główny specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_04_S2_21