REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

innowacje w programie ramowym Horyzont Europa

BWM_SRB_04_S1_21
specjalista operacyjny

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_05_S1_21
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_02_S1_21
specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_04_S1_21
starszy specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_02_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

rozliczanie projektów

DRK_01_S1_21
specjalista wsparcia

promocja

DPR_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S1_21