REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_01_S1_21
główny specjalista wsparcia

rozliczanie projektów

BFK_01_S1_21
młodszy specjalista wsparcia

współpraca międzynarodowa

BWM_DKPK_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

rozwój potencjału badawczego (infrastruktury badawcze)

BWM_SRB_03_S1_21
starszy specjalista operacyjny

rozwój potencjału badawczego (EIC i EIE)

BWM_SRB_02_S1_21
starszy specjalista operacyjny

rozwój potencjału badawczego (EIT i EIC)

BWM_SRB_01_S1_21
główny specjalista operacyjny

(fundusze kapitałowe)

DIBR_01_S1_21
specjalista wsparcia

sekcja koordynacji

BDP_02_S1_21
NCBR FrameWORK - platforma do Twojej kariery

staż w IT

DUIT_13_SC_21
główny specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_06_S1_21