REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
zastępca dyrektora działu

administracja i zakupy

DAZ_02_S1_21
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_06_S1_21
specjalista

ds. wsparcia IT

DUIT_24_S1_21
doradca strategiczny

obszar budownictwa ekologicznego

DRIM_05_S1_21
główny specjalista

analityk biznesowy

DSI_08_S1_21
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_11_S2_21
Główny specjalista operacyjny

obsługa merytoryczno- finansowa projektów w ramach POPC

DRIM_04_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"przestrzeń kosmiczna" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_03_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Europejska Rada ds. Innowacji" i "Europejskie Ekosystemy Innowacji" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKDH_03_S1_21
główny specjalista operacyjny

ds. koordynacji i finansowania sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

BWM_SKDH_02_S1_21