REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_01_S1_22
główny specjalista wsparcia

analizy i ewaluacja

BSR_03_S1_22
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

BZB_02_S4_22
zastępca kierownika sekcji

wdrażanie i rozliczanie projektów

BZB_03_S1_22
młodszy specjalista

wybór projektów

DWP_01_S1_22
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy

BWM_DKPK_SKDH_01_S1_22
kierownik sekcji operacyjnej

programy i konkursy krajowe

BSR_02_S1_22
Koordynator Projektu I

monitorowanie projektów w okresie trwałości

BZB_01_S7_22
współpracownik

współpraca międzynarodowa

DWM_01_S1_22
ekspert wsparcia

doskonalenie procesów

BSR_01_S1_22