REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_05_S1_19
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_04_S6_19
starszy specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_04_S2_19
administrator

sieci IT

DUIT_04_S1_19
główny specjalista

współpraca międzynarodowa

DWM_01_S1_19
radca prawny

instrumenty finansowe i prawo nowych technologii

DP_01_S1_19
starszy specjalista

opiekun projektów grantowych w ramach programu BRIdge Alfa

DIBR_05_S1_19
główny specjalista

finanse publiczne

DKN_04_S2_19
starszy specjalista

szkolenia i rozwój

DHR_05_S1_19
ekspert

nadzór inwestorski nad funduszami Venture Capital

DIBR_04_S1_19