REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
koordynator projektu II

programy i konkursy krajowe

BSR_02_S1_21
główny specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_08_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

krajowy punkt kontaktowy (koordynacja i zadania horyzontalne)

BWM_SKDH_01_S1_20
zastępca kierownika sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_12_S1_20
radca prawny

obsługa prawna programów wykorzystujących innowacyjne metody zarządzania

BDP_10_S1_20
młodszy specjalista operacyjny

rozliczanie umów beneficjentów

DRK_11_S11_20
radca prawny

obsługa prawna

BDP_10_S1_20
ekspert wsparcia

rzecznik prasowy

DWKP_03_S1_20
radca prawny

umowy i opinie prawne

DOP_06_S1_20
główny specjalista wsparcia

zwrot środków europejskich

BDP_09_S1_20