REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy analityk danych

informacja zarządcza

DUIT_19_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

zarządzanie

DOB_03_S1_21
doradca strategiczny

architekt biznesowy

BSR_10_S1_21
specjalista wsparcia

administracja

DWA_01_S2_21
współpracownik ds. archiwizacji

biuro prawne

BDP_01_W4_21
ekspert wsparcia

obsługa prawna

BDP_05_S1_21
radca prawny

obsługa prawna funduszy inwestycyjnych

DOP_01_S1_21
specjalista wsparcia

księgowy/a

DWFK_02_S1_21
analityk biznesowy

starszy specjalista IT

DUIT_12_S4_21