REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_03_S2_20
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S2_20
ekspert wsparcia

architektura biznesowa

BSR_13_S1_20
zastępca kierownika sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_09_S1_20
ekspert wsparcia

komunikacja i promocja

DPR_01_S1_20
starszy specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_04_S1_20
starszy specjalista operacyjny

analizy i ewaluacja

BSR_12_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

rozliczania projektów

DRK_08_S2_20
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_06_S1_20
specjalista operacyjny

obsługa projektów

DRK_07_S2_20