REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

rozliczanie projektów

DRK_03_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

rozliczanie projektów

DRK_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S1_21
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_01_S1_21
specjalista wsparcia

obsługa klientów NCBR

DWKP_01_S1_21
główny specjalista wsparcia

rozliczanie projektów

BFK_01_S1_21
młodszy specjalista wsparcia

współpraca międzynarodowa

BWM_DKPK_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

rozwój potencjału badawczego (infrastruktury badawcze)

BWM_SRB_03_S1_21
starszy specjalista operacyjny

rozwój potencjału badawczego (EIC i EIE)

BWM_SRB_02_S1_21
starszy specjalista operacyjny

rozwój potencjału badawczego (EIT i EIC)

BWM_SRB_01_S1_21