REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista operacyjny

fundusze inwestycyjne

DIBR_07_S1_20
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_10_S1_20
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_03_S2_20
specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_02_S2_20
zastępca kierownika sekcji operacyjnej

wdrażania i rozliczania projektów

DRK_09_S1_20
ekspert wsparcia

komunikacja i promocja

DPR_01_S1_20
starszy specjalista operacyjny

analizy i ewaluacja

BSR_12_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

rozliczania projektów

DRK_08_S2_20
ekspert wsparcia

postępowania administracyjne

BDP_07_S1_20
kierownik zespołu

infrastruktura IT

DUIT_22_S1_20