REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

kontrola projektów (EFRR – POIR/POPC)

DKP_07_S2_20
radca prawny

nadzór korporacyjny

BDP_05_S1_20
dyrektor działu operacyjnego

dział zarządzania programami i projektami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_01_S1_20
kierownik działu

obsługi prawnej

DOP_04_S1_20
ekspert operacyjny

chemia

DZE_03_S1_20
starszy specjalista operacyjny

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_03_S15_20
główny specjalista wsparcia

bezpieczeństwo informacji

DB_07_S1_20
główny specjalista wsparcia

kierownik kancelarii tajnej

DB_06_S1_20
kierownik projektu

nowoczesne systemy wentylacji

DRIM_23_S1_20
doradca strategiczny

konstrukcje urządzeń dostarczania wody i wentylacji

DRIM_22_S1_20