REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
aplikant radcowski

aplikant radcowski

DOP_01_S1_20
radca prawny

radca prawny

DOP_02_S1_20
radca prawny

alternatywne fundusze inwestycyjne

DOP_03_S1_20
radca prawny

postępowania

BDP_03_S1_20
kierownik projektu

biogazownictwo

DRIM_03_S1_20
specjalista

rozliczenie umów

DRK+_01_S10_20
kierownik projektu

agrotechnika

DRIM_02_S1_20
doradca strategiczny

obszar energii

DRIM_01_S1_20
radca prawny

prawo spółek, compliance

BDP_02_S1_20
radca prawny

informacja publiczna i ochrona danych osobowych

BDP_01_S1_20