REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista operacyjny

programy i konkursy krajowe

BSR_10_S1_20
doradca strategiczny

strategia

BSR_08_S1_20
kierownik sekcji operacyjnej

programy i konkursy krajowe

BSR_07_S1_20
architekt korporacyjny

architekt IT

DUIT_17_S1_20
architekt danych

główny analityk IT

DUIT_15_S1_20
specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_03_S3_20
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DFP_02_S3_20
zastępca dyrektora działu

inwestycji B+R

DIBR_03_S1_20
EU Policy Advisor

starszy specjalista programów europejskich

DWB_02_S1_20
kierownik projektu

Project Portfolio Management (Przemysł Przyszłości)

DRIM_17_S1_20