REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
Główny specjalista operacyjny

obsługa merytoryczno- finansowa projektów w ramach POPC

DRIM_04_S1_21
Główny specjalista operacyjny

obsługa finansowa projektów B+R

DRIM_03_S1_21
specjalista

księgowy/a

DWFK_03_S1_21
współpracownik

ds. archiwizacji

DWB_03_W15_21
starszy specjalista operacyjny

"Technologie cyfrowe" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_01_S1_21
główny specjalista wsparcia

zwrot środków europejskich

BDP_10_S1_21
starszy specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_06_S3_21
starszy specjalista operacyjny

wybór projektów

DWP_04_S3_21
radca prawny

obsługa prawna projektów i programów międzynarodowych

BDP_07_S1_21
starszy analityk danych

informacja zarządcza

DUIT_19_S1_21