REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
kierownik zespołu

infrastruktura IT

DUIT_22_S1_20
radca prawny

zastępstwo procesowe

BDP_06_S1_20
zastępca dyrektora działu operacyjnego

dział wyboru projektów

DWP_01_S1_20
specjalista operacyjny

współpraca z ekspertami zewnętrznymi

DZE_04_S1_20
EU Policy Advisor

starszy specjalista programów europejskich

DWB_02_S1_20