REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
młodszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna umów

DWB_05_S1_21
kierownik sekcji

nadzór korporacyjny

BDP_11_S1_21
starszy specjalista wsparcia

zarządzanie i analiza procesowa

BSR_15_S1_S1
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_09_S1_21
współpracownik

ds. archiwizacji

DWB_03_W15_21
kierownik sekcji operacyjnej

dział krajowego punktu kontaktowego (wyzwania globalne)

BWM_SWG_02_S1_21
główny specjalista/ekspert operacyjny

fundusze kapitałowe

DIZ_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Technologie cyfrowe" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SKP_01_S1_21
starszy specjalista operacyjny

"Klimat, Energia, Mobilność" w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_SWG_01_S1_21
specjalista/ ekspert

w dziale wsparcia komunikacji i marketingu strategicznego

DWKMS_01_S1_21