REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

recepcja

DWO_02_S1_19
specjalista

administracyjne wsparcie organizacji

DWO_01_S1_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_05_S1_19
starszy specjalista

nadzór nad realizacją projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

DOB_01_S1_19
główny specjalista

kontrola projektów z programu operacyjnego PO WER

DKP_01_S1_19
koordynator projektu

obszar elektroniki i IT

DKO_04_S1_19
koordynator projektu

obszar mechaniki i transportu

DKO_03_S1_19
dyrektor działu

kontrolingu

DKN_01_S1_19
starszy specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_03_S2_19
specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_02_S2_19