REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy/główny specjalista

bezpieczeństwo i higiena pracy

DZL_01_S1_19
starszy/główny specjalista

analityk w obszarze elektromobilności

DRIM_05_S1_19
starszy specjalista

promocja i komunikacja

DWKP_03_S1_19
kierownik zespołu kadr i rozliczania wynagrodzeń

kadry i płace

DHR_03_S1_19
starszy specjalista

płace

DHR_02_S1_19
główny specjalista

HR Generalista

DHR_01_S1_19
główny specjalista

komunikacja wewnętrzna

DWKP_02_S2_19
starszy specjalista

konsultant w punkcie informacyjnym

DWKP_01_S2_19
starszy specjalista

zamówienia publiczne

DAG_05_S1_18
starszy specjalista

obsługa finansowo-merytoryczna projektów

DFP_05_S3_18