REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
radca prawny

obsługa prawna projektów i programów międzynarodowych

BDP_07_S1_21
radca prawny

obsługa prawna programów i przedsięwzięć

BDP_08_S1_21
radca prawny

ochrona danych osobowych i zarządzania zgodnością

BDP_06_S1_21
kierownik sekcji operacyjnej

zarządzanie

DOB_03_S1_21
doradca strategiczny

architekt biznesowy

BSR_10_S1_21
współpracownik ds. archiwizacji

biuro prawne

BDP_01_W4_21
ekspert wsparcia

obsługa prawna

BDP_05_S1_21
radca prawny

obsługa prawna funduszy inwestycyjnych

DOP_01_S1_21
specjalista wsparcia

księgowy/a

DWFK_02_S1_21
główny specjalista operacyjny

kontrola projektów

DKP_03_S1_21