REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
specjalista

kontrola projektów (EFS)

DKP_06_02_20
specjalista

kontrola projektów (EFRR – POIR/POPC)

DKP_05_01_20
starszy specjalista

kontrola projektów (EFRR – POIR/POPC)

DKP_04_01_20
starszy specjalista

kontrola projektów (EFRR – POIR/POIG)

DKP_03_01_20
EU Policy Advisor

starszy specjalista programów europejskich

DWB_02_S1_20
kierownik projektu

Project Portfolio Management (Przemysł Przyszłości)

DRIM_17_S1_20
doradca strategiczny

konstrukcje urządzeń dostarczania wody i wentylacji

DRIM_14_S1_20
kierownik projektu

zaopatrzenie w wodę i studnie głębinowe

DRIM_10_S1_20
kierownik projektu

nowoczesne systemy wentylacji

DRIM_07_S1_20
specjalista

rozliczanie umów beneficjentów

DRK_01_S2_20