REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
główny specjalista

kontroling

DKN_05_S2_19
dyrektor działu

dział systemów informatycznych

DSI_05_S1_19
radca prawny

radca prawny

DOP_01_S1_19
radca prawny

postępowania

DP_02_S1_19
młodszy specjalista

kadry

DHR_06_S1_19
starszy specjalista

promocja

DWKP_06_S1_19
Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora NCBR – ZDC
specjalista

współpraca z ekspertami

DWP_011_S3_19
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_05_S3_19