REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

promocja

DWKP_06_S1_19
specjalista

weryfikacja wydatkowania środków finansowych

DRK+_DFP+_01_S33_19
specjalista

współpraca z ekspertami

DWP_011_S3_19
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_05_S3_19
dyrektor biura

biuro współpracy międzynarodowej

BWM_01_S1_19
dyrektor biura

biuro finansów i księgowości

BF_01_S1_19
starszy specjalista

koordynator programu

DKO_10_S3_19
starszy specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_05_S1_19
starszy specjalista

merytoryczno-finansowa obsługa projektów

DRK_04_S2_19
administrator

sieci IT

DUIT_04_S1_19