REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
młodszy specjalista operacyjny

zarządzanie ekspertami zewnętrznymi

DZE_01_S1_22
starszy specjalista operacyjny

Instrumenty Innowacyjne Europy (III filar Programu Ramowego Horyzont Europa)

BWM_DKPK_SRB_03_S1_22
specjalista operacyjny

bezpieczeństwo i obronność

DOB_02_S2_22
specjalista

ds. obsługi klienta NCBR

DWKMS_06_S1_22
współpracownik

ds. archiwizacji

DKP_04_W3_22
starszy specjalista

kontrola projektów

DKP_02_S1_22
starszy specjalista operacyjny

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) i Inicjatywa Mentoringowa ERC (ERC MI)

BWM_DKPK_SRB_02_S1_22
główny specjalista operacyjny

ds. aspektów prawnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym

BWM_DKPK_SKDH_04_S1_22
starszy specjalista operacyjny

„Klimat, Energia, Mobilność” w Programie Ramowym Horyzont Europa

BWM_DKPK_SWG_04_S1_22
główny specjalista operacyjny

współpraca międzynarodowa

DWM_02_S1_22