REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

opiekun projektów grantowych w ramach programu BRIdge Alfa

DIBR_05_S1_19
ekspert

nadzór inwestorski nad funduszami Venture Capital

DIBR_04_S1_19
starszy specjalista

sekretarz paneli oceniających wnioski

DWP_09_S8_19