REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

obsługa CMS

DWKP_08_S1_19
specjalista

analiza i weryfikacja poprawności zamówień publicznych w projektach

DFP_SAN_06_S1_19
dyrektor działu

dział zarządzania grupą programów

BSR_12_S1_19
specjalista

analityk biznesowy

BSR_SDP_11_S1_19
specjalista

zarządzanie procesowe

BSR_SDP_10_S1_19
starszy specjalista

kierownik projektów wewnętrznych

BSR_SPW_07_S1_19
radca prawny

opiniowanie umów

DOP_03_S1_19