REKRUTACJA ORGANIZACJA FORMA ZATRUDNIANIA
starszy specjalista

opiekun projektów grantowych w ramach programu BRIdge Alfa

DIBR_01_S1_19
główny specjalista

komunikacja wewnętrzna

DWKP_04_S2_19
specjalista

obsługa prawna programów EFS

DRK_01_S1.5_19
specjalista

wsparcie wyboru projektów

DWWP_02_S2_19
starszy specjalista

programowanie

DUIT_01_S1.5_19
starszy specjalista

wsparcie wyboru projektów

DWWP_01_S3_19
pracownik obsługi biurowej

sekretarz paneli oceniających wnioski

DWP_06_S2_19
starszy specjalista

sekretarz paneli oceniających wnioski

DWP_05_S8_19
ekspert

administrator merytoryczny systemu SL2014

DFP_01_S1_19
główny specjalista

utrzymanie i rozwój systemów infomatycznych

DSI_01_S1_19